2005-01-23-Boston Blizzard

2005-01-23-Boston Blizzard

Photos by William Stein.

More Photos